Telefon Telefon Telefon
Pokličite nas
+386 4 279 22 22
Pišite nam
info@tinex.si
Izberi jezik
SIENDEHR
Moj račun
Prijava
(0)
VSTOP ZA PARTNERJE
Trajnost
Trajnost

Trajnostno delovanje 

Trajnost v našem delovanju si prizadevamo doseči predvsem z učinkovito rabo virov in skrbjo za naše zaposlene. Pri tem nas vodijo naše temeljne vrednote in etična načela, v skladu s katerimi nenehno izboljšujemo naš odnos do ljudi in okolja in si tako zagotavljamo trajnostno prihodnost kot podjetje in delodajalec.
 

Zmanjšujemo emisije CO2 v skladu s cilji Pariškega sporazuma

V skladu s Protokolom o zmanjševanju izpusta toplogrednih plinov smo se zavezali, da bomo naše emisije CO2 iz obsega 1 in 2 v primerjavi z letom 2020 do leta 2030 zmanjšali za 50%.  To bomo dosegli z osredotočanjem na energetsko učinkovitost, elektrifikacijo voznega parka in uporabo obnovljivih virov energije.

Minimiziramo odpadke in na vse odpadke gledamo kot na vir

V okviru naše trajnostne strategije želimo zmanjšati količino odpadkov, kolikor je le mogoče. Nenehno spremljamo nastajanje in naše ravnanje z odpadki ter iščemo rešitve v smeri našega dolgoročnega cilja, da prav nič odpadkov ne bi končalo na odlagališčih ali v sežigalnicah. Za zagotavljanje stalnih izboljšav in sistematičnega pristopa na področju varovanja okolja smo certificirani po okoljskem standardu ISO 14001.

Želimo biti najbolj privlačen delodajalec v naši panogi

S tem namenom vsem zaposlenim zagotavljamo osebni razvoj prek številnih programov izobraževanja in usposabljanja, obenem pa se osredotočamo tudi na dobro počutje na delovnem mestu, raznolikost in vključenost.

Skrbimo za varnost in zdravje ter dobro počutje

V podjetju Tinex vedno postavljamo na prvo mesto varnost, hkrati pa si prizadevamo, da bi naše delovno okolje pozitivno prispevalo k dobremu počutju naših sodelavcev. Vsi ljudje, ki sodelujejo z nami, bi morali biti pri svojem delu varni in zdravi, pod kar štejemo tako fizično kot tudi duševno zdravje. Trenutno smo v pridobivanju certifikata po standardu ISO 45001, s katerim bomo vzpostavili sistematično metodologijo za upravljanje tveganj in preprečevanje poškodb.

Dobro je delati z nami

Ena naših temeljnih načel je, da je z nami dobro delati, tako znotraj kot navzven. V našem Etičnem kodeksu so določene smernice za etično ravnanje vseh zaposlenih. Predstavljajo razširitev naših temeljnih vrednot, preprost zemljevid tega, kar podjetje pričakuje od nas v različnih kontekstih našega vsakdanjega dela.
 
Za zagotavljanje skladnosti ravnanja naših zaposlenih z našimi vrednotami in politikami skrbi služba za prijavitelje v celotni skupini, ki jo upravlja zunanja organizacija. Vse zaposlene in partnerje spodbujamo, da nas opozorijo na vsa dejanja, ki so v nasprotju s tem, za kar se kot podjetje zavzemamo, saj se s tem ustvarja varnost in nam pomaga doseči dobro korporativno kulturo.
Naše vrednote

KAKOVOST

Široka in kakovostna ponudba svetovno priznanih proizvajalcev.

CELOVITOST

Celovite rešitve na enem mestu.

PRILAGODLJIVOST

Hitra odzivnost in prilagodljivost pri individualnih potrebah kupcev.

STROKOVNOST

Strokovnost in profesionalnost zaposlenih sta ključni za uspeh.